จูบ … อย่างไรให้ประทับใจ และไม่ผิดพลาด

การจุมพิตเป็นได้ทั้งวัฒนธรรม พิธีกรรม รวมถึงความเชื่อ ที่แสดงออกถึงความเคารพ มิตรภาพ คำอวยพร หรือการแสดงความรู้สึก ความรัก ไม่เว้นแม้ตัณหา ราคะ แต่จุมพิตที่สามารถสร้างความประทับใจ ส่วนใหญ่แล้วมักอยู่บนความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคนสองคน การจุมพิตไม่ใช่แค่เพียงสองริมฝีปากประกบกันเท่านั้น แต่มันคือศาสตร์น้อยๆที่ควรศึกษา   ไม่ว่าจะเป็นจูบแรก หรือครั้งที่ร้อย พัน หมื่น ไม่ว่าจะเป็นคนเก่า คนใหม่ หรือคนต่อๆไป ทำอย่างไรให้รอยจุมพิตนั้นหยั่งรากประทับในความทรงจำอย่างไม่รู้ลืม?  

Read more